Catedera Transporturi, Trafic si LogisticaInscrieri


Admitere iulie 2014

Alege

Admitere online

Program de pregătire pentru admitere 2014 - Programul este GRATUIT si se adreseaza tuturor elevilor de liceu care doresc sa realizeze o pregatire suplimentara la matematica si fizica pentru examenul de admitere - Studii universitare de licenta, anul universitar 2014-2015.

Perioada de preînscriere online   5 mai - 11 iulie2014

Candidatii preinscrisi online beneficiaza de o reducere de 10% din taxa de inscriere. Taxa de inscriere este de 100 lei


Perioada de înscriere: 12 - 19  iulie 2014 intre orele 09.00-16.00

Vă recomandăm să vă preînscrieţi pentru a reduce timpul de aşteptare la secretariat. În caz contrar primiţi formularul la secretariatul facultăţii şi îl completaţi în momentul înscrierii.  


Situatie inscrieri


Zilele pentru susţinerea probelor de concurs:
21 iulie 2014 - proba 1

22 iulie 2014 - proba 2


Ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 10.00 si are durata de 3 ore.
Accesul în sală este permis şi recomandabil cu o ora inainte, având obligatoriu actul de identitate şi legitimaţia de concurs eliberată la înscriere

REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere în învăţământul superior la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru anul universitar 2014-2015 ciclul de studii universitare de licenţă

Programe analitice - discipline concurs admitere 2014

 

Pe parcursul concursului se vor urmări obligatoriu anunţurile afişate la secretariatul facultăţii. 

Rezultate preliminare: iulie 2014 

Înmatriculare - Etapa I: iulie 2014 

Afisare înmatriculati - Etapa I. Afisare numar locuri vacante. Inscrieri pentru ocuparea locurilor vacante: iulie 2014

Afisare rezultate ocupare locuri vacante.Înmatriculari etapa II: iulie 2014 Afisare rezultate finale: iulie 2014 

 

Admiterea 2013 se organizează la nivel de universitate, iar detalii privind procedura de admitere se gasesc în Metodologia de admitere a UPB 2013 , sau la adresa: http://www.upb.ro/admitere-licenta.html. Cateva extrase sunt prezentate în continuare, specifice Facultăţii de Transporturi.

 • Examen admitere: SCRIS,  tip test grila
 • Discipline examen:

  1) (Prima proba) - Algebra si elemente de analiza matematica

  2) (Proba a doua) - Geometrie si trigonometrie sau la alegere -Fizica

  NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU ADMITERE in 2014

  Domeniul stiintific

  Programul de studii
  (învăţământ zi)

  Numar locuri

  Subventionate
  buget
  Cu taxa

  Ingineria transporturilor (IT)

  Ingineria transporturilor si a traficului (ITT)

  140

  20 • Înscrierea la concursul de admitere este obligatorie şi se face personal la secretariatul facultăţii în perioada 12-19 iulie 2014 intre orele 9-16. Taxa de înscriere este de 100 lei. Pentru cei care au făcut preinscriere pe site-ul: http://admitere.pub.ro, taxa de inscriere este de 90 lei. Anumite categorii de candidaţi sunt scutite de taxa de înscriere (v.Metodologia de admitere).

Acte necesare la înscriere:

 • diplomă sau adeverinta de bacalaureat (original)
 • foaia matricolă eliberata de liceu (original);
 • act identitate (original si copie);
 • certificat de nastere (copie legalizată);
 • adeverinţă medicală tip, din care sa rezulte ca este apt medical pentru domeniul de studiu la care candideaza (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
 • chitanţă de achitare a taxei de înscriere (100 lei sau 90 lei daca ati efectuat Preînscriere online pâna la data );
 • 3 fotografii color (format 3x4cm);
 • fisa de înscriere (se completează la secretariatul facultatii);
 • dosar plic.

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti asigura cazare în limita locurilor disponibile, contra cost, pe o perioada de sapte zile (zilele de concurs plus o zi înainte si trei dupa concurs), pentru candidatii veniti din alte localitati.

În preziua concursului se va afişa lista cu repartizarea în sălile de concurs.

Concursul va avea probele scrise în zilele de 21 iulie (prima probă) şi 22 iulie (proba a doua) începând cu ora 10 si are durata de 3 ore.

Accesul în sală este permis şi recomandabil cu o ora inainte, având obligatoriu actul de identitate şi legitimaţia de concurs eliberată la înscriere.

Pe parcursul concursului se vor urmări obligatoriu anunţurile afişate la secretariatul facultăţii.Harta de acces catre FACULTATEA DE TRANSPORTURI

Departamentul TRANSPORTURI, TRAFIC SI LOGISTICA

Specializarea Ingineria transporturilor si a traficului

Domeniul Ingineria transporturilor

Vezi harta mai mare