Catedera Transporturi, Trafic si LogisticaInscrieri


Admitere iulie 2015

Alege

1. Pregatire admitere

21 martie - 6 iunie 2015

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI ANUNTA UN NOU PROGRAM DE PREGATIRE GRATUITA LA MATEMATICA  IN PERIOADA 13, 14 si 15 IULIE 2015.

PREGATIREA VA AVEA LOC IN CLADIREA RECTORATULUI UPB - AMFITEATRUL AN017 INTRE ORELE - 10:00-12:00 

UPB organizeaza un program sustinut si gratuit de pregatire in universitate în fiecare sâmbata, între orele 9:00-13:00, la Matematica si Fizica.

Program de pregătire pentru admitere 2015

Programe analitice - discipline de concurs admitere 2015

Fizica

Matematica

Teste on-line de evaluare cunostinte

http://www.upb.ro/admitere-licenta.html

2.Perioada de preînscriere online

15 aprilie -18 iulie 2015
UPB permite înregistrarea datelor personale ale candidatilor si optiunile acestora pe Internet. Astfel înscrierea candidatilor la secretariatele facultatilor va fi mult mai rapida, verificându-se doar datele introduse anterior.
IMPORTANT ! Se acorda 10% reducere la plata taxei de înscriere pentru candidatii care se preînscriu online. Taxa de inscriere (in mod normal) este de 125 lei

Vă recomandăm să vă preînscrieţi pentru a reduce timpul de aşteptare la secretariat. În caz contrar primiţi formularul la secretariatul facultăţii şi îl completaţi în momentul înscrierii.  

3. Perioada de înscriere

11 - 18 iulie 2015
Înscrierea la concursul de admitere este obligatorie si se face personal la secretariatul facultatii în perioada 11-18 iulie 2015 zilnic între orele 9.00 - 16.00 .

Taxa de înscriere este de 125 lei. Anumite categorii de candidati sunt scutite de taxa de înscriere. Pentru alte detalii accesati site-ul oficial al Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti: http://admitere.pub.ro

Candidatul depune un singur dosar și plăteşte o singură taxă de înscriere la facultatea de bază, cea care are prioritate maximă în opţiunile sale, unde va și susține probele de concurs.

Personalul facultăţii tipăreşte fişa de înscriere şi o adaugă în dosarul candidatului. Acest document conţine opțiunile candidatului după cum urmează:

 • domeniile de la facultatea de bază în ordinea preferințelor
 • facultățile pentru redistribuire (nu domeniile) în ordinea preferințelor, cu opțiunea "doar buget" sau "buget și taxă" pentru fiecare facultate.

După semnarea fișei de înscriere la secretariat, opțiunile privind facultățile și domeniile preferate nu mai pot fi modificate, indiferent de situație.

4. Probele de concurs

20 si 21 iulie 2015

Concursul va avea probele scrise în zilele de

20 iulie (Algebră şi elemente de analiză matematică (exemplu test) si

21 iulie (Fizică (exemplu test) sau Geometrie şi trigonometrie (exemplu test))

începând cu ora 10 si are durata 3 ore.


ATENŢIE! În sala de concurs este permis accesul doar cu actul de identitate, legitimaţia de concurs şi instrumentele de scris, eventual o sticlă de apă.
Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs (la ora 10.00) niciun candidat nu mai poate intra în sala de concurs.
NU este permis accesul cu telefoane mobile, instrumente de calcul sau altfel de aparatură electronică.

Pe parcursul concursului se vor urmari obligatoriu anunturile afisate la secretariatul facultatii.

5. Rezultate preliminare, depunere contestaţii

Rezultate contestaţii 22 iulie 2015
La facultate se afișează următoarele liste:
 • Candidaţi declarați admişi la facultatea de bază
 • Candidaţi care îndeplinesc baremul minim de admitere, admişi prin redistribuire la alte facultăţi
 • Candidaţi declarați admişi prin redistribuire de la alte facultăţi (în ordinea mediilor, fără a se specifica domeniile pe care au fost declarați admiși)
 • Candidaţi care nu îndeplinesc baremul minim de admitere
 • Locuri vacante pentru fiecare domeniu

Algoritmul de distribuire a candidatilor

Rezultatele vor fi afișate doar la sediile facultăților, la ora 8.00.

Candidatul poate depune contestaţie la secretariatul facultății de bază (unde s-a înscris), în intervalul orar 8.00 - 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează în aceeaşi zi la ora 14.00.
6. Înmatriculari

22-23 iulie 2015
În această etapă, fiecare candidat declarat admis trebuie să se prezinte la secretariatul facultăţii în vederea înmatriculării în anul I de studii. Este necesară prezentarea documentului de identitate în original.
Orarul de lucru pentru înmatriclări este 8.00-18.00.

În ziua de 22 iulie, între orele 8.00-14.00, candidaţii admişi prin redistribuire se prezintă la faculatea unde au fost admişi, pentru a completa opţiunile pe domenii în ordinea preferinţelor. Fiecare candidat semnează un document similar fişei de înscriere, în care sunt specificate aceste opţiuni.

Se aplică algoritmul de distribuire pe domenii, izolat pentru fiecare facultate, numai candidaţilor admişi prin redistribuire la acea facultate și care au completat opțiunile pe domenii. Candidatii care nu s -au prezentat pentru a specifica optiunile sunt alocati pe un domeniu disponibil la facultatea respectiva.

La ora 16.00 se afişează lista candidaţilor admişi prin redistribuire, pe domenii, conform opţiunilor exprimate, în ordinea mediilor de concurs.
Începând cu ora 16.00, candidaţii admişi prin redistribuire se prezintă la faculatea unde au fost admişi, în vederea înmatriculării.

În această etapă, este necesară prezentarea diplomei sau adeverinţei de bacalaureat în original.
Candidații declarați admiși, care nu se înmatriculează până la sfârșitul acestei etape, sunt eliminați din concurs, iar locurile lor devin vacante.
7. Rezultate admi?i ?i înmatriculati

24 iulie 2015
Se aplică acelaşi algoritm de la rezultate preliminare de data aceasta numai pentru candidații admiși și înmatriculați. Se sortează acești candidați, după criteriile prevăzute de regulament, și se distribuie pe domenii, luând în considerare doar opțiunile acestora de la facultatea unde au fost înmatriculați și toate locurile pentru care se organizează concursul de admitere, inclusiv cele rămase vacante la sfârșitul zilei anterioare.
Se afișează, începând cu ora 8.00, la sediile facultăților (vezi secțiunea Contact):
 • Lista candidaţilor admişi şi înmatriculaţi, pe domenii
 • Situația locurilor vacante, pe domenii.
Rezultatele vor fi afișate doar la sediile și pe site-urile facultăților (vezi secțiunea Contact).
8. Ocupare locuri vacante

24 iulie 2015

Candidații care îndeplinesc baremul minim de admitere, dar acesta a fost insuficient pentru ocuparea unui loc la facultatea de bază, inclusiv cei redistribuiți și înmatriculați la alte facultăți, pot solicita ocuparea locurilor rămase vacante, prin cerere scrisă depusă la secretariatul facultății de bază (orele 8.00-12.00).

Se aplică din nou algoritmul de la rezultate preliminare pentru candidații admiși și înmatriculați, laolaltă cu cei care au solicitat ocuparea unui loc vacant, pe baza opţiunilor din fişa de înscriere și a tuturor locurilor anunțate pentru concurs.
La ora 14.00 se afișează lista actualizată a candidaților admiși și înmatriculați și a celor admiși pe locuri vacante.

Fiecare candidat, a cărui cerere pentru ocuparea unui loc vacant la facultatea de bază a fost aprobată și care a fost admis anteriror prin redistribuire și înmatriculat, trebuie să solicite la facultatea unde a fost înmatriculat viza pentru scoaterea din evidența acestei facultăți și înmatricularea la facultatea de bază (unde au fost admiși pe locuri vacante).
În intervalul orar 14.00-18.00, candidaţii declaraţi admişi pe locurile vacante se prezintă la secretariatul facultăţii de bază, în vederea înmatriculării în anul I de studii, pe baza documentului de identitate.

Taxa de înmatriculare este de 50 RON.
În această etapă, este necesară prezentarea diplomei sau adeverinţei de bacalaureat în original.
Candidații admiși prin redistribuire, care nu se înmatriculează până la sfârșitul acestei etape, sunt eliminați din concurs, iar locurile lor devin vacante.

9. Rezultate finale

25 iulie 2015
Se afişează începând cu ora 8.00:
 • Lista candidaţilor admişi şi înmatriculaţi, pe domenii
 • Situația locurilor vacante, pe domenii.
Se aplică acelaşi algoritm de la rezultate preliminare , luând în considerare pentru fiecare candidat doar opţiunile strict de la facultatea la care sunt înmatriculați la începutul acestei etape.

 

 

Acte necesare la înscriere:

 • diplomă sau adeverinta de bacalaureat (original)
 • foaia matricolă eliberata de liceu (original);
 • act identitate (original si copie);
 • certificat de nastere (copie legalizată);
 • adeverinţă medicală tip, din care sa rezulte ca este apt medical pentru domeniul de studiu la care candideaza (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
 • chitanţă de achitare a taxei de înscriere (100 lei sau 90 lei daca ati efectuat Preînscriere online pâna la data );
 • 3 fotografii color (format 3x4cm);
 • fisa de înscriere (se completează la secretariatul facultatii);
 • dosar plic.

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti asigura cazare în limita locurilor disponibile, contra cost, pe o perioada de sapte zile (zilele de concurs plus o zi înainte si trei dupa concurs), pentru candidatii veniti din alte localitati.

În preziua concursului se va afişa lista cu repartizarea în sălile de concurs.

Harta de acces catre FACULTATEA DE TRANSPORTURI

Departamentul TRANSPORTURI, TRAFIC SI LOGISTICA

Specializarea Ingineria transporturilor si a traficului

Domeniul Ingineria transporturilor

Vezi harta mai mare