Catedera Transporturi, Trafic si LogisticaInscrieri


Admitere iulie 2015

Alege

1. Pregatire admitere

21 martie - 6 iunie 2015
UPB organizeaza un program sustinut si gratuit de pregatire in universitate în fiecare sâmbata, între orele 9:00-13:00, la Matematica si Fizica.

Program de pregătire pentru admitere 2015

Programe analitice - discipline de concurs admitere 2015

Fizica

Matematica

Teste on-line de evaluare cunostinte

http://www.upb.ro/admitere-licenta.html

2.Perioada de preînscriere online

in curand
UPB permite înregistrarea datelor personale ale candidatilor si optiunile acestora pe Internet. Astfel înscrierea candidatilor la secretariatele facultatilor va fi mult mai rapida, verificându-se doar datele introduse anterior.
IMPORTANT ! Se acorda x% reducere la plata taxei de înscriere pentru candidatii care se preînscriu online. Taxa de inscriere este de 100 lei

Vă recomandăm să vă preînscrieţi pentru a reduce timpul de aşteptare la secretariat. În caz contrar primiţi formularul la secretariatul facultăţii şi îl completaţi în momentul înscrierii.  

3. Perioada de înscriere

11 - 18 iulie 2015
Înscrierea la concursul de admitere este obligatorie si se face personal la secretariatul facultatii în perioada 11-18 iulie 2015 zilnic între orele 9.00 - 16.00 .

Taxa de înscriere este de 100 lei. Anumite categorii de candidati sunt scutite de taxa de înscriere. Pentru alte detalii accesati site-ul oficial al Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti: http://admitere.pub.ro

4. Probele de concurs

20 si 21 iulie 2015

Concursul va avea probele scrise în zilele de 20 iulie (prima proba) si 21 iulie (proba a doua) începând cu ora 10 si are durata 3 ore . Accesul în sala este permis si recomandabil cu o ora inainte, având obligatoriu actul de identitate si legitimatia de concurs eliberata la înscriere. Pe parcursul concursului se vor urmari obligatoriu anunturile afisate la secretariatul facultatii.

 

 

Acte necesare la înscriere:

  • diplomă sau adeverinta de bacalaureat (original)
  • foaia matricolă eliberata de liceu (original);
  • act identitate (original si copie);
  • certificat de nastere (copie legalizată);
  • adeverinţă medicală tip, din care sa rezulte ca este apt medical pentru domeniul de studiu la care candideaza (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
  • chitanţă de achitare a taxei de înscriere (100 lei sau 90 lei daca ati efectuat Preînscriere online pâna la data );
  • 3 fotografii color (format 3x4cm);
  • fisa de înscriere (se completează la secretariatul facultatii);
  • dosar plic.

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti asigura cazare în limita locurilor disponibile, contra cost, pe o perioada de sapte zile (zilele de concurs plus o zi înainte si trei dupa concurs), pentru candidatii veniti din alte localitati.

În preziua concursului se va afişa lista cu repartizarea în sălile de concurs.

Harta de acces catre FACULTATEA DE TRANSPORTURI

Departamentul TRANSPORTURI, TRAFIC SI LOGISTICA

Specializarea Ingineria transporturilor si a traficului

Domeniul Ingineria transporturilor

Vezi harta mai mare